Verhuizing naar buitenland doorgeven

Ga je verhuizen naar het buitenland? Meld dit dan uiterlijk 5 dagen van tevoren bij de gemeente. Je moet een melding doen als je in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist.

Beschrijving

Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Hou je je huis in Nederland aan? Ook dan moet je de verhuizing melden bij de gemeente.

De gemeente geeft je verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kun je de melding online doen. De volgende personen kunnen de verhuizing doorgeven:

  • Jijzelf, als je 16 jaar of ouder bent;
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
  • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld en
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Vertrekt niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is dan niet mogelijk.

Je kunt de verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als je in Nederland woont en staat ingeschreven bij de gemeente Hattem.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heb je een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aanvraag

Online doorgeven

Je kunt je verhuizing naar het buitenland online aan ons doorgeven. Hiervoor heb je DigiD nodig. Wij verwerken de nieuwe gegevens zo snel mogelijk in de administratie.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Aan de balie doorgeven

Wil je liever persoonlijk langskomen om je verhuizing door te geven? Of verhuist niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland? Maak dan online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.

Afspraak maken