Wet goed verhuurderschap

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of te hoge huren. Om dat te voorkomen geldt vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

De Wet goed verhuurderschap bestaat uit regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Dit om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. De wet beschermt woningzoekenden en huurders.

Houdt een particuliere verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente gaan handhaven door een waarschuwing of boete te geven. Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag bij ons melden.

Sociale huurwoning

Huur je een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Dan geldt de klachtenprocedure van de woningcorporatie zelf. Wij zijn niet bevoegd om te gaan handhaven bij de woningbouwcorporaties. Dien je bij ons een melding in die gaat over een woningcorporatie? Dan kunnen wij de melding niet in behandeling nemen. Wij sturen deze melding dan door naar de woningcorporatie.

Regels

De 7 regels waar een verhuurder aan moet voldoen zijn:  

 • Niet discrimineren
 • Niet intimideren
 • Maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 • Geen onredelijke servicekosten vragen
 • Een schriftelijk huurcontract maken
 • De huurders schriftelijk informeren over:
  • rechten en plichten
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactgegevens van de verhuurder
  • informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Buitenlandse werknemers

Om buitenlandse werknemers beter te beschermen moeten verhuurders zich aan extra regels houden. Een huurovereenkomst moet apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Ook moet de verhuurder de huurders schriftelijk informeren in een taal naar voorkeur.  

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag over particuliere verhuurders bij ons melden. Naar aanleiding van een melding kunnen wij gaan handhaven of de melder hulp bieden. De melding doe je bij voorkeur online. Dit kan anoniem of met DigiD.

Melding ongewenst verhuurgedrag

Het is ook mogelijk om een e-mail of brief te sturen. De melding kun je ook mondeling of telefonisch doorgeven. Zie hiervoor onze contactgegevens.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de algemene regels op de website van de Rijksoverheid.