Ondernemersverenigingen

De gemeente Hattem kent twee ondernemersverenigingen: ondernemersvereniging HAVO en Ondernemend Hattem.

Ondernemersvereniging HAVO

Het overgrote deel van de ondernemers in de binnenstad van Hattem is lid van de HAVO. De HAVO en de gemeente overleggen over allerlei onderwerpen. Denk aan de binnenstadsvisie, betere bewegwijzering, leegstand in de binnenstad en parkeerproblematiek. Ook samenwerking met andere partijen is onderwerp van gesprek.

Direct naar www.havo-hattem.nl

Ondernemend Hattem

Ondernemend Hattem overlegt regelmatig met de gemeente. Tijdens deze overleggen staan allerlei actuele zaken op de agenda, zoals de ontwikkelingen rondom het intergemeentelijke bedrijventerrein Hattemerbroek. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals energiezuinig bouwen, methoden om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en regionale samenwerking.

Direct naar Ondernemend Hattem