Duurzaamheid

 • Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe

  Het duurzaamheidsloket Noord-Veluwe zet zich in opdracht van ons in voor een duurzaam Hattem.

 • Young Energy Team

  Hattem heeft een Young Energy Team. Een team met jongeren dat zich inzet om het energieverbruik in Hattem te verminderen. Van isolatie tot het aanvragen van subsidie. Het Young Energy Team helpt Hattemers hun woning te verduurzamen.

 • Subsidies en leningen

  Op zoek naar subsidie of een lening voor het verduurzamen van je huis? In de Energiesubsidiewijzer zie je of je een subsidie of lening kunt krijgen.

 • Powered by Hattem

  Lokaal duurzame energie opwekken. Daar zet PoweredByHattem zich voor in. Inwoners uit onze gemeente investeren en profiteren van deze groene energie.

 • (Openbare) laadpalen

  Steeds meer Hattemers rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we ook openbare laadpalen. Die kunnen door iedereen worden gebruikt.

 • Biodiversiteit

  Meer groen en minder tegels. Wij willen de biodiversiteit vergroten door inwoners te stimuleren te kiezen voor een groene tuin. Goed voor planten én dieren.

 • Klimaatadaptatie

  Nieuw Regionaal Adaptatie Plan helpt ons om wateroverlast, droogte en hittestress aan te pakken.

 • Verantwoord hout stoken

  Veel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf. Zij stoken deze vooral voor de gezellige sfeer. Mensen weten vaak niet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan zorgen. Hout stoken heeft ook effect op het milieu.

 • Warmtevisie

  In het klimaatakkoord staat dat in 2050 alle Nederlandse huizen gasloos moeten zijn. Hoe pakken we dit aan? Waar starten we in Hattem? En wat betekent dit voor jou?

 • Energiebesparing

  Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Voor 1 juli 2019 hadden bedrijven zich daarvoor moeten melden. Het is voor ondernemers vaak nog niet bekend wat zij zelf moeten doen, wat de rol is van RVO, van de gemeente en van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

 • Energie opwekken in de regio

  Met de regio Noord-Veluwe werken we aan een regionale energiestrategie (RES). De conceptplannen zijn klaar. Hier kun je jouw mening over geven.

 • Ambitie duurzaamheid

  Een energieneutraal Hattem in 2050, dat is onze ambitie. En dat betekent dat wij aan de slag gaan met duurzaamheid.