Duurzaamheid

 • Ambitie duurzaamheid

  Een energieneutraal Hattem in 2050, dat is de ambitie van gemeente Hattem. En dat betekent dat wij aan de slag gaan met duurzaamheid.

  Meer informatie

 • Warmtevisie

  In het klimaatakkoord staat dat in 2050 alle Nederlandse huizen gasloos moeten zijn. Hoe pakken we dit aan? Waar starten we in Hattem? En wat betekent dit voor u?

  Meer informatie

 • Energie opwekken in de regio

  Met de regio Noord-Veluwe werken we een regionale energiestrategie (RES). De conceptplannen zijn klaar. Hier kunt u uw mening over geven.

 • Veluwe Duurzaam

  Het duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam zet zich in opdracht van gemeente Hattem in voor een duurzaam Hattem.

  Meer informatie

 • Energiebesparing

  Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Voor 1 juli 2019 hadden bedrijven zich daarvoor moeten melden. Het is voor ondernemers vaak nog niet bekend wat zij zelf moeten doen, wat de rol is van RVO, van uw gemeente en van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

  Meer informatie

 • Subsidies en leningen

  Op zoek naar subsidie of voor het verduurzamen van uw huis? In de Energiesubsidiewijzer ziet u of u een subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis.

  Meer informatie

 • Powered by Hattem

  Lokaal duurzame energie opwekken. Daar zet PoweredByHattem zich voor in. Inwoners uit de gemeente Hattem investeren en profiteren van deze groene energie.

  Meer informatie

 • Openbare laadpalen

  Steeds meer Hattemers rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken.

 • Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun cijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu.

  Meer informatie

 • Biodiversiteit

  Meer groen, minder tegels. Gemeente Hattem wil de biodiversiteit vergroten. Door inwoners te stimuleren te kiezen voor een groene tuin. Goed voor de planten en de dieren.

  Meer informatie

 • Klimaatadaptatie

  Nieuw Regionaal Adaptatie Plan helpt ons om wateroverlast, droogte en hittestress aan te pakken.

  Meer informatie

 • Verantwoord hout stoken

  Veel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf. Zij stoken deze vooral voor de gezellige sfeer. Mensen weten vaak niet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan zorgen. Hout stoken heeft ook effect op het milieu.

  Meer informatie