Privacyverklaring Young Energy Team

Bij het inschakelen van het Young Energy Team gebruiken wij je persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens worden verwerkt en wat wij daarmee doen. Heb je vragen? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over jou. Als inwoner van Hattem of die naar jou zijn te herleiden. In deze privacyverklaring staat welke gegevens wij verwerken of laten verwerken. Waarvoor we deze gegevens gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

Waarom worden je persoonsgegevens gebruikt?

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om:

 • werkzaamheden uit te kunnen voeren waarmee we jouw woning verduurzamen.
 • te rapporteren over deze werkzaamheden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is noodzakelijk omdat wij ons moeten verantwoorden over het geld dat wij hieraan hebben besteed. Wij moeten aan het ministerie van BZK doorgeven aan hoeveel huishoudens adviezen zijn gegeven. En hoeveel en welke maatregelen zijn getroffen om de woningen in Hattem te verduurzamen. 

De wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst. Wij maken namelijk met jou afspraken over de wijze waarop we je ondersteunen bij het verduurzamen van jouw woning. Het kan daarbij noodzakelijk zijn je persoonsgegevens te verwerken. Om je persoonsgegevens te mogen verwerken, gaan wij een overeenkomst met je aan. Verderop in deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens we verwerken en waarvoor we dat doen.

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

Wij krijgen je persoonsgegevens van jouzelf. Dit is omdat jij je gegevens aan het Young Energy Team verstrekt. Bijvoorbeeld via een e-mail of toen een medewerker van het Young Energy Team bij je langskwam. 

Van TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) ontvangen wij informatie om de juiste doelgroep te bepalen. Het gaat over het aantal huishoudens, huishoudsamenstelling en -type. Het energieverbruik en de energetische kwaliteit van woningen. Daarnaast is informatie beschikbaar over het woningtype, bouwjaar, oppervlakte, status (koop dan wel (corporatie)huur). Maar ook de WOZ-waarde en de locatie. Het gaat om gegevens op samengevoegd niveau en dus niet om persoonsgegevens. Data van individuele huishoudens zijn niet te achterhalen.  

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

Hieronder lichten we toe welke persoonsgegevens we verwerken en waarvoor we de gegevens verwerken.

Het uitvoeren van werkzaamheden

Wanneer wij weten met welke maatregelen wij je woning kunnen verduurzamen, noteren wij dit. We bestellen materialen en komen bij je terug. Ook als wij je vragen niet gelijk kunnen beantwoorden, kunnen wij met jouw toestemming je vraag doorsturen naar andere deskundigen. Zoals Veluwe Duurzaam.

Wij gebruiken je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats:

 • zodat wij contact met je kunnen opnemen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak;
 • zodat wij bij je langs kunnen komen voor inventarisatie van de status van jouw woning;
 • om een plan op maat te maken;
 • zodat we jou van de juiste informatie en materialen kunnen voorzien. Zo kan het zijn dat je gegevens met jouw toestemming doorgestuurd worden naar het duurzaamheidsloket van gemeente Hattem (Veluwe Duurzaam);
 • zodat wij ons werk kunnen doen om je bewust te maken van verduurzamingsmogelijkheden;
 • voor analyses en het verbeteren van onze dienstverlening;
 • mochten wij om andere redenen je persoonsgegevens vragen, dan leggen wij uit waarvoor dit nodig is.

Contact met (medewerkers van) gemeente Hattem

 • Je naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) en je telefoonnummer en/of e-mailadres worden geregistreerd, samen met je vraag en/of melding;
 • Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en te beantwoorden;
 • Gesprekken kunnen worden opgenomen om de dienstverlening te verbeteren. 

Communicatie

 • Je gegevens worden gebruikt om je van informatie te voorzien, je vragen te beantwoorden, reactie te geven op mededelingen en/of bestellingen af te leveren;
 • De gemeente Hattem maakt gebruik van verschillende sociale mediakanalen. Als je gebruik maakt van deze pagina’s, worden persoonsgegevens verwerkt door desbetreffende sociale mediakanalen. Lees de privacyverklaringen van deze kanalen om te zien hoe zij met je persoonsgegevens omgaan;
 • In sommige gevallen verwijzen wij je door naar websites van derden. Het kan zijn dat je persoonsgegevens verwerkt worden door deze partijen. Lees de privacyverklaringen van deze partijen om te zien hoe zij met je persoonsgegevens omgaan.

Informatie voor analyse

 • Wij maken analyses om het verduurzamen van de gebouwde omgeving van Hattem verder te bevorderen en te ontwikkelen. Onderdeel hiervan zijn de maatregelen die getroffen worden en het resultaat dat hiermee is bereikt. Ten behoeve van deze analyses anonimiseren wij je persoonsgegevens. Wij maken voor deze analyses namelijk gebruik van postcode-6-niveau. Dat houdt in dat je postcode cijfers en letters bevat, maar niet je straatnaam of huisnummer (zoals bijvoorbeeld 8051 EZ). Zo kunnen de gegevens op wijkniveau niet naar jou als persoon worden herleid..

Rapporteren aan het ministerie van BZK

Wij hebben subsidie ontvangen van het BZK waarmee wij inwoners kunnen helpen met het verduurzamen van de woning. Om dit te verantwoorden moeten we aan het ministerie van BZK informatie aanleveren. Waar mogelijk anonimiseren wij je gegevens eerst voordat de informatie wordt aangeleverd aan het ministerie van BZK.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening;
 • Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening;
 • Het aantal huishoudens dat ondersteuning -bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen;
 • Het aantal toegepaste maatregelen in de volgende categorieën:
  • Aantal kleine gas besparende maatregelen (zoals. radiatorfolie en tochtstrips);
  • Aantal kleine elektriciteit besparende maatregelen (zoals Ledlampen);
  • Aantal grote(re) gas besparende maatregelen (zoals dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etcetera);
  • Aantal grote(re) elektriciteit besparende maatregelen (zoals vervangen koelkasten, wasmachines etcetera);
  • Aantal gegeven adviezen met directe verlaging van het energieverbruik/energierekening tot gevolg;
  • Overige energierekening verlagende maatregelen.

Uitwisseling gegevens

 • Wij delen je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. Wij informeren je hierover als dit het geval is;
 • Je persoonsgegevens op basis van postcode-6 niveau kunnen worden gedeeld met het ministerie van BZK. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Dat houdt in dat je postcode cijfers en letters bevat, maar niet je naam, straatnaam of huisnummer (zoals bijvoorbeeld 8051 EZ). Zo kunnen de gegevens op wijkniveau, maar niet naar jou als persoon worden herleid.

Bewaartermijn

De anonieme gegevens die niet naar jou als persoon te herleiden zijn kunnen worden gebruikt voor onze verantwoording aan het ministerie van BZK. Deze geanonimiseerde gegevens bewaren wij 9 jaar volgens de Archiefwet. Daarna worden de gegevens vernietigd.

De gegevens die naar jou als persoon te herleiden zijn bewaren wij maximaal 2 jaar na afronding van de werkzaamheden. Wij anonimiseren je gegevens. Op deze manier zijn de gegevens niet naar jou als persoon te herleiden. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging, rechten, cookies en algemene privacyverklaring gemeente

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. In de algemene privacyverklaring kun je hier meer over lezen.  

Inlichtingen

Informatie over het verduurzamen van de gebouwde omgeving van de gemeente Hattem staat op www.hattem.nl/duurzaamheid. De website www.hattem.nl maakt gebruik van zogeheten analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de dienstverlening te verbeteren.

Jouw rechten

Volgens de AVG heb je rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door ons. Zo kun je bij ons een verzoek doen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Ook kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.
Tenslotte kun je je toestemming ook weer intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Voor het gebruikmaken van deze rechten kun je een afspraak maken of online een verzoek persoonsgegevens indienen.

Wij stellen je binnen een maand na je verzoek op de hoogte over het gevolg dat aan je verzoek is gegeven. Voordat een verzoek in behandeling wordt genomen moet je je legitimeren. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van wettelijke taken en verplichtingen. Hierdoor kan het voorkomen dat aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kan worden gegeven.

Via de algemene contactgegevens kun je contact met ons opnemen.

Via het online formulier kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je andere specifieke vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail privacy@hattem.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring over het Young Energy Team aanpassen. De nieuwste versie publiceren wij altijd op deze website. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen. Zo blijf je op de hoogte.