Gemeentesecretaris Daniël van der Weerd

Daniël van der Weerd is sinds februari 2015 gemeentesecretaris van de gemeente Hattem. Hiervoor heeft hij onder andere bij de gemeente Zwolle en de gemeente Olst-Wijhe gewerkt. De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders en is de schakel tussen het bestuur en de organisatie. Hij staat als algemeen directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en is eindverantwoordelijke. Daarnaast vervult hij rollen in de regionale samenwerkingsverbanden waaraan Hattem deelneemt. Daniël woont met zijn twee dochters in Zwolle en doet in zijn vrije tijd aan waterpolo.

Gemeentesecretaris Daniƫl van der Weerd

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid Regiegroep Regio Zwolle/coördinerend gemeentesecretaris Regio Zwolle 
  • Waarnemend Algemeen secretaris Regio Zwolle
  • Waarnemend manager Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst)