Gemeentesecretaris Daniël van der Weerd

Daniël van der Weerd is sinds 1 februari 2015 verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Daniƫl van der Weerd

Nevenfunctie

  • Voorzitter medezeggenschapsraad van OBS de Campherbeek in Zwolle (onbezoldigd)