Wethouder Koen Castelein

Sinds 2022 is Koen Castelein wethouder bij de gemeente Hattem.

Wethouder Koen Castelein

Partij: D66

Mijn naam is Koen Castelein, 33 jaar oud. Ik woon samen met mijn vrouw en onze twee dochters in Hattem. Ik ben sinds 11 juli 2022 wethouder van de gemeente Hattem. Na mijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik aan de slag gegaan als jurist en adviseur bij een consultancybureau. Ik heb van daaruit verschillende overheden en organisaties mogen adviseren over ruimtelijke vraagstukken. De laatste jaren heb ik gewerkt als bestuursadviseur van de Commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel. Sinds mijn studententijd ben ik politiek actief. Ik heb in de gemeenteraad en in het regiobestuur gezeten. Ook ben ik campagneleider en fractiemedewerker geweest. Ik ben nog steeds actief voor D66 in de Landelijke commissie die het volgende verkiezingsprogramma schrijft.

Door de jaren heen heb ik veel te maken gehad met de Omgevingswet, bestemmingsplannen, participatie en inclusiebeleid. Juist de onderwerpen waar ik in Hattem nu ook voor verantwoordelijk ben. Deze passen me dan ook goed. Ik zet me de komende jaren graag in voor een duurzaam, progressief en toekomstbestendig Hattem. Dat doe ik niet alleen. Maar samen met de andere leden van het college, raadsleden en natuurlijk met jullie, als inwoner of ondernemer van Hattem. Wil je een keer iets met me bespreken? Laat het me weten. Je bent van harte uitgenodigd voor een kop koffie in het stadhuis. Of ik kom een keer bij je langs.

In mijn vrije tijd kun je me hardlopend of op mijn wielrenfiets tegenkomen. Ik maak graag een wandeling door de prachtige omgeving van Hattem en in het weekend ga ik er vaak op uit met ons gezin.

Ik ben in Hattem verantwoordelijk voor:

 • Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
 • Vergunningverlening
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Monumenten
 • Project binnenstad
 • Vastgoed en bouwgrondexploitatie
 • Water
 • Afval
 • Verkeer, openbaar vervoer en wegen
 • Lelystad Airport
 • Toegankelijkheid, diversiteit en inclusiviteit
 • ICT

Nevenfuncties

Dit zijn mijn nevenfuncties, ook wel bijbanen genoemd. Sommige functies heb ik vanuit mijn werk als wethouder (ambtsgebonden). Daar krijg ik niet voor betaald (onbezoldigd). Andere functies omdat hier mijn persoonlijke interesse ligt.

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Veluwe (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid AvA Rova (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke tafel van de Regio Zwolle (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging Nederlandse riviergemeenten (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuurlijk overleg mobiliteit en bereikbaarheid Noord-Veluwe (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Hoenwaard 2030 (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Kopgroep samenwerking Kop van de Veluwe (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid opgavetafel Veluwe (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijke begeleidingsgroep Flex Wonen (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Permanente Programma Commissie D66 (onbezoldigd)
 • Voorzitter BO ruimte Kop van de Veluwe
 • Lid BO Wonen Noord-Veluwe
 • Lid BO Landelijk Gebied Noord-Veluwe

Afspraak

Wil je een afspraak met de wethouder? Neem contact op met het bestuurssecretariaat via (038) 443 16 16 of e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.

Sociale media

Volg me ook op: