Wethouder Koen Castelein

Wethouder Koen Castelein

Partij: D66

Wethouder Castelein is verantwoordelijk voor:

 • Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
 • Vergunningverlening
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Monumenten
 • Project binnenstad
 • Vastgoed en bouwgrondexploitatie
 • Water
 • Afval
 • Verkeer, openbaar vervoer en wegen
 • Lelystad Airport
 • Toegankelijkheid, diversiteit en inclusiviteit
 • ICT

Contact

Wilt u iets bespreken met de wethouder? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (038) 443 16 16 of via e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.