Wethouder Margriet Brouwer

Wethouder Margriet Brouwer
Partij: ChristenUnie

Wethouder Brouwer is verantwoordelijk voor:

 • Projectwethouder IKC-vorming
 • Werk en inkomen
 • Economie
 • Welzijn en sport
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Volwasseneneducatie
 • Inburgering/nieuwkomers
 • Bibliotheek
 • Groen, natuur en landschap
 • Speelvoorzieningen
 • Begraafplaats
 • Inwonersparticipatie en vernieuwing

Contact

Wilt u iets bespreken met de wethouder? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (038) 443 16 16 of via e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.