Wethouder Tjitske Siderius

Sinds 2022 is Tjitske Siderius wethouder bij de gemeente Hattem.

Wethouder Tjitske Siderius
Partij: PvdA/GroenLinks

Mijn naam is Tjitske Siderius. Ik woon met mijn gezin in de bossen van het prachtige Vechtdal. Sinds 11 juli 2022 ben ik wethouder van Hattem.

Op jonge leeftijd werd ik politiek actief als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Zwolle. Daarna ben ik vier jaar lid geweest van de Tweede Kamer. Ik heb een fascinatie voor de ontwikkeling van kinderen. Elk kind verdient een goede start van het leven. De eerste 1000 dagen in het leven zijn hierin bepalend. Als deze goed en prettig verlopen, dan heeft een kindje daar het hele leven wat aan. Mijn missie is om elk kind in Hattem een stevige basis voor het leven mee te geven. Als wethouder duurzaamheid wil ik ook werken voor die toekomstige generatie. We moeten zuinig zijn op de mooie natuur die we in Hattem hebben. Dan is het ook in de toekomst fijn en prettig om in Hattem te wonen.

In mijn vrije tijd wandel ik veel, het liefst door de natuur. Mijn voetstappen staan inmiddels op het eerste deel van het Pieterpad. Ik word blij van het bezoeken van oude kerken. En in de spaarzame vrije uurtjes onderhoud ik een moestuin(tje).

Heb je zin om een keer koffie (of iets anders) te komen drinken? De deur staat altijd open!

Ik ben in Hattem verantwoordelijk voor:

 • Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijshuisvesting (exclusief IKC-vorming)
 • Leerplicht
 • Voorschoolse voorzieningen
 • Volksgezondheid
 • Jeugd
 • Collectieve en individuele begeleiding
 • Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Klimaat, milieu en duurzaamheid
 • Financiën

Nevenfuncties

Dit zijn mijn nevenfuncties, ook wel bijbanen genoemd. Sommige functies heb ik vanuit mijn werk als wethouder (ambtsgebonden). Daar krijg ik niet voor betaald (onbezoldigd). Andere functies omdat hier mijn persoonlijke interesse ligt.

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugddorp de Glind (bezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD NOG (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Jeugdregio Midden IJssel/Oost Veluwe (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Regionale Energietransitie Samenwerking Noord-Veluwe (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid vergadering van gemeenten Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur Plus OV (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg luchtkwaliteit (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg water en klimaatadaptatie (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg RMC / leerplicht regio IJssel Vecht (ambtsgebonden en onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Baalderborg Groep (bezoldigd)

Afspraak

Wil je een afspraak met de wethouder? Neem contact op met het bestuurssecretariaat via (038) 443 16 16 of e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.

Sociale media

Volg me ook op: