Wethouder Tjitske Siderius

Tjitske Siderius
Partij: PvdA/GroenLinks

Wethouder Siderius is verantwoordelijk voor:

 • Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijshuisvesting (exclusief IKC-vorming)
 • Leerplicht
 • Voorschoolse voorzieningen
 • Volksgezondheid
 • Jeugd
 • Collectieve en individuele begeleiding
 • Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Klimaat, milieu en duurzaamheid
 • Financiën

(Ambtsgebonden) nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugddorp de Glind (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) (bezoldigd)

Contact

Wilt u iets bespreken met de wethouder? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (038) 443 16 16 of via e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.