Geschenkenregister gemeente Hattem

Op basis van de gedragscode maken de collegeleden bekend welke geschenken zij uit hoofde van hun ambt hebben ontvangen met een geschatte waarde van meer dan €50.

Hieronder staan de vanaf 16 december 2015 door het college ontvangen relatiegeschenken in het kader van bijvoorbeeld dienstreizen, bedrijfsbezoeken en relatiemarketing. Alleen geschenken met een (geschatte) waarde van meer dan €50 zijn in het register opgenomen.

 • Datum ontvangst: 25 november 2020
 • Gelegenheid: spreker op bijeenkomst van de vereniging
 • Gever: de Wethouders-vereniging
 • Geschenk: Rituals pakket
 • Waarde: ongeveer €60
 • Begunstiger: Burgemeester Sanderse
 • Verblijfplaats: Bestuurssecretariaat
   
 • Datum ontvangst: 4 december 2020
 • Gelegenheid: ontmoeting burgemeester met enkele leden Beeldhouwgroep
 • Gever: Beernink Groep (beeldhouwgroep)
 • Geschenk: beeld “Luisterend oor”
 • Waarde: onbekend
 • Begunstiger: Burgemeester Sanderse
 • Verblijfplaats: kamer burgemeester

Laatst gewijzigd op 19 maart 2024.