Visie detailhandel en binnenstad Hattem

Datum vaststelling: 1 februari 2016
Vastgesteld door: Raad

Visie detailhandel en binnenstad Hattem (pdf 4,44 Mb)
Randvoorwaarden bij de detailhandelsvisie (pdf 336 kb)