Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Hattem

Datum vaststelling: 15 maart 2016
Vastgesteld door: College van B&W

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Hattem (pdf 347 kb)