Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Datum vaststelling: 26 juni 2018
Datum inwerkingtreding: 1 juli 2018
Vastgesteld door: College van B&W

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen (pdf 427 kb)