Proceskostenvergoeding bezwaarfase WOZ (beleidsregels)

Datum vaststelling: 11 januari 2011
Datum inwerkingtreding: 20 januari 2011
Vastgesteld door: College van B&W

Proceskostenvergoeding bezwaarfase WOZ (beleidsregels) (pdf 41 kb)