Reclamebelasting voor tijdelijke uitstalling in leegstaande objecten (beleidsregel)

Datum vaststelling: 23 december 2014
Datum inwerkingtreding: 8 januari 2015
Vastgesteld door: College van B&W

Reclamebelasting voor tijdelijke uitstalling in leegstaande objecten (beleidsregel) (pdf 71 kb)