Voorwaarden koop groen

Wanneer een aanvraag voor verkoop in aanmerking komt, worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

Groenverkoop tot en met 100 m2

  • De prijs voor verkoop van snippergroen wordt bepaald in de vigerende nota grondprijzen.
  • Bij verkoop van snippergroen houdt de grond de bestemming conform het vigerende bestemmingsplan en de daarbij horende regels.
  • Indien er in de grond gemeentelijke riolering en of kabels en leidingen van nutsbedrijven liggen, kan de grond ook worden gekocht. Hier wordt dan op kosten van de koper een zakelijk recht op gevestigd. De prijs voor verkoop wordt bepaald in de vigerende nota grondprijzen.
  • Het college kan gemotiveerd afzien van de verkoop.

Groenverkoop groter dan 100 m2

  • Bij stukken grond groter dan 100 m2 worden de voorwaarden en prijs bepaald op basis van een onafhankelijke taxatie door een erkend taxateur. De kosten van de taxatie komen bij verkoop voor rekening van de koper, mocht de verkoop niet doorgaan dan zijn deze kosten voor de gemeente. B&W stelt naar aanleiding van de taxatie de verkoopprijs vast.
  • Indien er in de grond gemeentelijke riolering en of kabels en leidingen van nutsbedrijven liggen, kan de grond ook worden gekocht. Hier wordt dan op kosten van de koper een zakelijk recht op gevestigd.
  • Het college kan gemotiveerd afzien van de verkoop.