Milieuhandhavingsplan 2005

Om de handhaving van de milieuwet te borgen in de organisatie heeft de gemeenteraad een milieuhandhavingsplan 2005 vastgesteld. Dit plan is geactualiseerd door middel van de 'partiële herziening milieuhandhavingsplan 2010'. In het oorspronkelijke beleidsplan, nu voorzien van de herziening, komen alle aspecten van milieuhandhaving aan bod. Zo wordt aangegeven aan welke thema's en welke bedrijven de hoogste prioriteit wordt gegeven. Vervolgens wordt beschreven hoe Hattem binnen de organisatie borgt dat voldoende menskracht en financiën beschikbaar zijn.

Milieuhandhavingsplan 2005 (pdf 272 kb)
Partiële herziening milieuhandhavingsplan 2010 (pdf 53,3 kb)