Besluit aanwijzing aanplakborden (artikel 2.40 lid 4 APV)

Datum vaststelling: 22 december 2009
Vastgesteld door: het college van B&W

Het college van Hattem;

 • overwegende, dat artikel 2.40 van de Algemene plaatselijke verordening in lid 4 bepaalt dat het college aanplakborden kan aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;
 • dat het college daartoe in het verleden een drietal locaties heeft aangewezen;
 • dat het college bij besluit van 30 juni 1998 deze locaties opnieuw heeft aangewezen op grond van de in 1998 vastgestelde nieuwe Algemene plaatselijke verordening;
 • dat de raad op 22 juli 2009 heeft besloten tot vaststelling van de “Verordening tot 17e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem”;
 • dat het betreffende artikel is hernummerd van artikel 2.4.2 tot artikel 2.40;
 • dat het gewenst is dat de aanwijzing ongewijzigd van kracht blijft en de drie locaties op basis van de gewijzigde verordening opnieuw moeten worden aangewezen;
 • gelet op het bepaalde in artikel 2.40, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening.

besluit:

 1. tot het intrekken van het genoemde aanwijsbesluit van het college van 30 juni 1998;
 2. de volgende locaties aan te wijzen op grond van artikel 2.40, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening als plaatsen waar een aanplakbord staat opgesteld voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:
 • Hessenweg ter hoogte van het Vijzelpad;
 • Dorpsweg ter hoogte van de Kleine Gracht;
 • Parklaan ter hoogte van de Stationslaan.

3. dit besluit daags na haar bekendmaking in werking te laten treden.