Standplaatsenbeleid gemeente Hattem 2015

Datum vaststelling: 31 maart 2015
Datum inwerkingtreding: 9 april 2015
Vastgesteld door: College van B&W

Standplaatsenbeleid gemeente Hattem 2015 (pdf 129 kb)