Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en / of invordering van gemeentelijke belastingen

Datum vaststelling: 11 september 2018
Datum inwerkingtreding: 20 september 2018
Vastgesteld door: College van B&W

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en / of invordering van gemeentelijke belastingen (pdf 489 kb)