Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en / of invordering van gemeentelijke belastingen

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen (pdf 489 kb)