Aanwijsbesluit medewerker voor de verzending van aanslagbiljetten

Datum vaststelling: 18 mei 2004
Datum inwerkingtreding: 19 mei 2004
Vastgesteld door: College van B&W.

Aanwijsbesluit medewerker voor de verzending van aanslagbiljetten (pdf 7 kb)