Voorwaarden aanwijzing trouwlocaties

Voorwaarden zijn noodzakelijk om een wildgroei van locaties te voorkomen en om de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen. Bovendien is de aangewezen locatie op dat moment een “huis der gemeente” en is het dus gewenst om hier enkele voorwaarden aan te verbinden. Daarnaast is de gemeente als werkgever verantwoordelijk voor een goede en veilige werkomgeving van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De voorwaarden gelden voor zowel permanente en tijdelijke locaties.

 • Het verzoek om een locatie aan te wijzen wordt uiterlijk acht weken voor de huwelijksdatum schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
 • De locatie moet openbaar toegankelijk (kunnen) zijn (art. 63 BW), ook voor mindervaliden.
 • Voltrekking van een huwelijk is alleen mogelijk indien de voltrekking op een openbare dan wel publieke plaats/bestemming plaats vindt.
 • Voltrekking in de open lucht kan alleen als dit een ‘verlenging’ is van een gebouw (een tuin/park bij een huis of gebouw). Indien de huwelijksvoltrekking in de open lucht plaatsvindt dient er bij slecht weer gelegenheid te zijn om de ceremonie overdekt te voltrekken.
 • De locatie/het gebouw moet voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Als het gebouw geschikt is voor meer dan 50 personen, dan moet de eigenaar van delocatie beschikken over een gebruiksvergunning.
 • Tijdens de huwelijksvoltrekking mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
 • In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Het is daarom niet mogelijk om in één ceremonie een huwelijk te voltrekken waarbij tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap. Achter elkaar mag wel, waarbij het burgerlijk huwelijk als eerste wordt voltrokken. Dus twee ceremonies.
 • Er worden op externe locaties geen kosteloze huwelijken voltrokken.
 • De locatie mag een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die de wet stelt niet in de weg staan en moet representatief zijn.
 • Het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten samen een overeenkomst over het gebruik van de locatie/het gebouw, waarbij de gemeente Hattem geen partij is. De gemeente wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding.
 • De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder aanwezigheid van de gemeentebode. Er wordt vanuit gegaan dat de eigenaar/bewoner als gastvrouw/gastheer zal optreden. De ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.
 • Er dient een aparte ruimte aanwezig te zijn waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan omkleden of terug trekken. Dit dient een afsluitbare ruimte te zijn.
 • Verder dienen aanwezig te zijn: een stoel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, een tafel voor het tekenen van de akte, een katheder voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en voldoende stoelen voor het bruidspaar en de gasten