Rijks en gemeentelijke monumenten (overzicht)

Op deze lijst staan alle objecten in Hattem die zijn opgenomen in het rijks- of gemeentelijk register als monument. Bij de meeste rijksmonumenten is de kadastrale aanduiding opgenomen.

Rijks en gemeentelijke monumenten (overzicht) (pdf 54 kb)