Algemene subsidieverordening 2014

Het subsidieregister is een overzicht van verstrekte subsidies aan stichtingen en instellingen in Hattem.

Subsidieregister 2019-2020 (pdf 250 kb)

Voor meer informatie: subsidieregeling gemeente Hattem