Algemene subsidieverordening 2014

Algemene subsidieverordening 2014
Toelichting op de algemene subsidieverordening 2014 (pdf 429 kb)

Het subsidieregister is een overzicht van verstrekte subsidies aan stichtingen en instellingen in Hattem.

Subsidieregister 2018 (pdf 137 kb)

Voor meer informatie: subsidieregeling gemeente Hattem