Overlast door jongeren

Ervaar je overlast door jongeren? Vaak zijn jongeren prima aanspreekbaar. Helpt dit niet? Maak dan een melding.

Hulp bij jongerenoverlast

Is je melding dringend? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Is er gevaar voor personen of goederen? Bel dan 112. Is er geen sprake van een noodsituatie, maak dan bij ons een melding.

Melding overlast door jongeren

Wij raden je aan een telefoonnummer op te geven. Als de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op het moment van je melding aan het werk zijn, kunnen ze direct actie ondernemen. Daarnaast is je e-mailadres handig om eventueel meer informatie op te vragen of je te voorzien van een reactie.

Aanpak van overlast

Naar aanleiding van een melding gaan wij in gesprek met de jongeren. Dit doen wij ook als wijzelf overlast constateren. Wij proberen erachter te komen wat er speelt bij de jeugd en waarom ze zich zo gedragen. Wij proberen de jongeren bewust te maken van de effecten van hun gedrag voor de omgeving. Als het nodig is wisselen wij informatie uit met de wijkagenten.