Bedrijventerreinen

Hattem heeft twee bedrijventerreinen: Het Veen en Netelhorst. Bedrijventerrein Het Veen verandert naar een woongebied met minder bedrijven en meer woningen. Daarnaast is het bedrijvenpark H2O nog in ontwikkeling.

Bedrijventerrein Het Veen

Er is in Hattem behoefte aan woningen. Wij zien in bedrijventerrein Het Veen een prachtige locatie om nieuwe woningen te bouwen. De plek ligt namelijk dicht bij de binnenstad, vlakbij de uiterwaarden van de IJssel en is goed bereikbaar. Een gedeelte van het bedrijventerrein wordt momenteel herontwikkeld en maakt plaats voor woningbouw. Meer informatie vind je op: Het Veen in ontwikkeling.

Bedrijventerrein Netelhorst

Het terrein ligt aan de noord- westelijke zijde van Hattem en noord- oostelijke oksel van knooppunt Hattemerbroek (A28/A50). Door de directe ligging aan de A28 en A50 is het terrein goed bereikbaar.

Intergemeentelijk bedrijvenpark H2O

Bedrijvenpark H2O ligt langs de zuidzijde van de A28 en aan weerskanten van de A50 ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek. Het bedrijvenpark is van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitgifte van het bedrijvenpark. Voor meer informatie kijk op: www.bedrijvenparkH2O.nl