Hattem in ontwikkeling

 • ‘t Veen in ontwikkeling

  Op ‘t Veen komt een heel nieuwe wijk met een mooie mix van woningen en woonmilieus. Er komen zeker 643 woningen. Voor starters, stellen, gezinnen en ouderen. Zowel huur- als koopwoningen. De bouw op ’t Veen is in volle gang.

 • Ontwikkeling Woonzorgzone Geldersedijk

  Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. Onze wens is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

 • Vernieuwing De Bongerd

  Hattem is een geweldige stad. Het is hier mooi wonen. Ook voor ouderen is het belangrijk om in hun stad te kunnen blijven wonen. Om nu en in de toekomst de juiste kwaliteit van wonen en zorg te kunnen bieden, is De Bongerd dringend toe aan vernieuwing.

 • Reconstructie Dorpsweg/Eijerdijk

  Wij willen de verkeersveiligheid op de Dorpsweg en Eijerdijk verbeteren. Dit is in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Beide wegen zijn toe aan onderhoud en we combineren dit met het opnieuw inrichten.

 • Green Deal Hattem

  De Green Deal is een beweging waarbij ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente Hattem elkaar ondersteunen om duurzamer te worden.

 • Tijdelijke huisvesting

  In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Momenteel worden er al op verschillende plekken woningen gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. Maar voor sommige mensen gaat deze bouw niet snel genoeg. Om de ergste druk van de woningmarkt te halen, wil de gemeente op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren.

 • Integrale laadvisie 2022

  Aan de hand van de Integrale Laadvisie gaat gemeente Hattem meer laadpalen realiseren.

 • Opvang en huisvesting statushouders en vluchtelingen

  Net als iedere gemeente in Nederland staat ook Hattem voor de steeds groter wordende opgave om verschillende mensen op te vangen. Het gaat om mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn en door oorlog en geweld alles achter moesten laten. Mensen die op zoek zijn naar een veilige plek om hun leven zo goed mogelijk op te pakken. Wat komt er op ons af en hoe gaan we hier mee om?

 • Een toegankelijke stad

  Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van onze stad. Het College van B&W heeft daarnaast besloten over de locaties voor een openbaar toilet.

 • Gebiedsontwikkeling Hoenwaard 2030

  De Hoenwaard is een uiterwaardegebied van de IJssel. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken we aan een levendige Hoenwaard in 2030, met een goede balans tussen boer en (rivier)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie. De vijf overheidsorganisaties die hierin samenwerken zijn provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde.

 • Bedrijvenpark H2O

  Het Veen en Netelhorst zijn de twee bestaande bedrijventerreinen van Hattem. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van bedrijvenpark H2O.