Hattem in ontwikkeling

 • Ontwikkeling Woonzorgzone Geldersedijk

  Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. Onze wens is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

 • ’t Veen verandert

  De bouw op ’t Veen is in volle gang. Er is op ’t Veen zeker plek voor ruim 550 woningen. Voor starters, stellen, gezinnen en ouderen. Zowel huur- als koopwoningen. Een blauwdruk voor de toekomstige inrichting is er niet, de uiteindelijke invulling is afhankelijk van de ontwikkeling van deelgebieden.

 • Vernieuwing De Bongerd

  Hattem is een geweldige stad. Het is hier mooi wonen. Ook voor ouderen is het belangrijk om in hun stad te kunnen blijven wonen. Om nu en in de toekomst de juiste kwaliteit van wonen en zorg te kunnen bieden, is De Bongerd dringend toe aan vernieuwing.

 • Reconstructie Dorpsweg/Eijerdijk

  Wij willen de verkeersveiligheid op de Dorpsweg en Eijerdijk verbeteren. Dit is in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Beide wegen zijn toe aan onderhoud en we combineren dit met het opnieuw inrichten.

 • Tijdelijke huisvesting

  In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Momenteel worden er op verschillende plekken woningen gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. Maar voor sommige mensen gaat deze bouw niet snel genoeg. Daarom willen we op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren om de ergste druk van de woningmarkt te halen.

 • Integrale laadvisie 2022

  Aan de hand van de Integrale Laadvisie gaat gemeente Hattem meer laadpalen realiseren.

 • Een toegankelijke stad

  Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van onze stad. Het College van B&W heeft daarnaast besloten over de locaties voor een openbaar toilet.

 • Lelystad airport

  Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen.

 • Gebiedsontwikkeling Hoenwaard 2030

  De Hoenwaard is een uiterwaardegebied van de IJssel. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken we aan een levendige Hoenwaard in 2030, met een goede balans tussen boer en (rivier)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie. De vijf overheidsorganisaties die hierin samenwerken zijn provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde.

 • Herinrichting Binnenstad 2e fase

  Er is nogal wat veranderd in onze binnenstad. De riolering, bestrating, verlichting, straatmeubilair en bebording zijn vernieuwd. Daarnaast is er ook meer groen in de binnenstad. De binnenstad is autoluw gemaakt. Dit betekent onder andere dat de Kerkstraat en Kruisstraat een nog aantrekkelijker verblijfsgebied is voor bewoners, bezoekers en winkelend publiek.

 • Bedrijvenpark H2O

  Het Veen en Netelhorst zijn de twee bestaande bedrijventerreinen van Hattem. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van bedrijvenpark H2O.