Tijdelijke huisvesting

In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Momenteel worden er op verschillende plekken woningen gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. Maar voor sommige mensen gaat deze bouw niet snel genoeg. Daarom willen we op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren om de ergste druk van de woningmarkt te halen.

Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, nieuwe Nederlanders (ook wel statushouders genoemd) of Oekraïense vluchtelingen. De woningen zijn niet bedoeld voor asielzoekers.

Locatieonderzoek: werken aan selectie van een klein aantal locaties

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar mogelijk geschikte locaties in Hattem om deze doelgroepen te huisvesten. Ook Hattemers konden hier suggesties voor geven tijdens een informatiebijeenkomst op 19 april 2023. 

Er zijn criteria die belangrijk zijn voor het bouwen van tijdelijke huisvesting, zoals voorzieningen en infrastructuur in de buurt en dat een locatie niet in een natuurgebied zoals het Gelders Natuurnetwerk ligt. 

Inmiddels heeft het locatieonderzoek geleid tot een selectie van potentiele locaties die  geschikt zijn voor het bouwen van tijdelijke huisvesting. Deze zijn als volgt:

  1. Het nu braakliggend en voormalige terrein van Brimos in ’t Veen, ter hoogte van de 3e Industrieweg nummer 8.
  2. Het zuidelijke deel van het weiland gelegen aan de Apeldoornseweg en Wilgenlaan (ter hoogte van Apeldoornseweg 22 t/m 26 en Wilgenlaan 24 t/m 26).

In gesprek met omgeving voordat we een besluit nemen

Er zijn meerdere locaties in Hattem op het oog voor het bouwen van tijdelijke woningen. Met de omwonenden van die locaties gaan we in gesprek. Tijdens een inloopavond bespreken we waarom tijdelijke woningen nodig zijn en waarom de locatie eventueel geschikt is. Ook horen we graag waar we op moeten letten bij het bouwen van de tijdelijke woningen op deze locaties. Omwonenden van een beoogde locatie krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. De eerste gesprekken vinden eind september 2023 plaats.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders neemt na het gesprek met de omwonenden van de beoogde locaties besluit waar tijdelijke woningen worden gebouwd. De potentiele locaties die nu in beeld zijn gebracht zijn op dit moment nog niet definitief aangewezen als locatie voor de realisatie van tijdelijke huisvesting. Nadat het college een besluit heeft genomen blijven we de directe omgeving betrekken bij de realisatie van de tijdelijke woningen. 

Vraag en antwoord

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de tijdelijke woningen en over de inloopbijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor wie we flexwoningen bouwen. En hoe lang deze in principe blijven staan. In de komende periode lees je hier actuele informatie over tijdelijke huisvesting in Hattem en de lijst met vragen en antwoorden vullen we verder aan. Staat jouw vraag niet in de lijst? Stel 'm dan aan Rosa Goossens via rosagoossens@hattem.nl of gemeente@hattem.nl.

Vragen en antwoorden over tijdelijke huisvesting in Hattem