Voormalig Rode Kruis pand opvanglocatie Oekraïners

College van B&W vraagt raad om in te stemmen met verbouwing.
Met het oog op de naderende beëindiging van opvangfaciliteiten aan de Reest en de Bongerd en de recent gesloten Kerkhofstraat, is de gemeente dringend op zoek naar geschikte opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het recent aangekochte pand aan de Van Galenstraat 40, biedt mogelijkheden. Het college wil het pand verbouwen en er 12-18 opvangplekken realiseren. Hiervoor heeft zij krediet aangevraagd bij de gemeenteraad.

Niet alleen de huidige, gemeentelijke opvangfaciliteiten zijn eindig, ook de opvang van Oekraïners bij particulieren staat onder druk. Daarnaast is het de verwachting dat het aantal Oekraïense vluchtelingen zal toenemen. Dit zorgt ervoor dat er op korte termijn opvang nodig is voor deze groep. Het pand aan de Van Galenstraat kan voorzien in een deel van deze behoefte. Om in de totale opgave te voorzien zullen nog meer opvangplekken gerealiseerd moeten worden.

Op het pand rust al een maatschappelijk bestemming. Een planwijziging is daarom niet nodig. Hierdoor is het mogelijk om snel adequate opvang te realiseren voor maximaal 18 Oekraïense vluchtelingen.

Het gebouw beschikt over voldoende (gemeenschappelijke) verblijfsruimte en er is een eenvoudige keuken aanwezig. Om het pand geschikt te maken als opvanglocatie, zijn er slaapkamers en sanitaire ruimtes nodig. Het college stelt daarom een ‘sobere verbouwing’ voor. 

De omwonenden van de Van Galenstraat zijn woensdag schriftelijk geïnformeerd over het voornemen van de gemeente. Als de raad instemt met de verbouwing, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de buurt.

Het college streeft ernaar dat het pand de tweede helft van dit jaar in gebruik kan worden genomen.