Vernieuwing De Bongerd

Hattem is een geweldige stad. Het is hier mooi wonen. Ook voor ouderen is het belangrijk om in hun stad te kunnen blijven wonen. Om nu en in de toekomst de juiste kwaliteit van wonen en zorg te kunnen bieden, is De Bongerd dringend toe aan vernieuwing.

De Bongerd en de aanleunwoningen aan de Van Galenstraat worden gesloopt. Ze worden vervangen door drie appartementengebouwen met ongeveer 129 woningen in de sociale- en vrije-sectorhuur. Deze woningen zijn bestemd voor senioren, zelfstandig mét of zonder zorg. Om deze verandering mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Meer informatie

Heb je een vraag over de procedure? Neem dan contact met Elske ten Hove, (038) 443 16 16.