Grote opkomst bij co-creatie De Bongerd

Tijdens de bijeenkomst dinsdagavond 18 april van Habion, Draisma, gemeente Hattem en IJsselheem over diverse thema’s rondom de Bongerd was er veel belangstelling. De zaal zat met zeker zo’n tachtig aanwezigen vol.

Er werden vragen gesteld en ook afkeuring geuit. Er waren ook veel mensen aanwezig die wachten op de start van de bouw. Verschillende belanghebbenden hebben zich aangemeld om deel te nemen in groepen rondom deelprocessen. De verschillende groepen zijn er om samen tot het beste plan te komen. Zo kwamen de volgende thema’s letterlijk op tafel: inrichting openbare ruimte, levendigheid en ontmoeten, inrichting bouwplaats en uitstraling gebouw. Met als extra aandachtspunt goede communicatie naar alle betrokkenen.

Er is een tijdlijn opgesteld waarbij eind mei duidelijkheid moet zijn over het vervolg. Van juni tot medio juli worden de verschillende thema's uitgewerkt en voor de bouwvak moet er duidelijkheid zijn over de input vanuit de verschillende thema's voor de uitwerking van het definitieve ontwerp. Na de bouwvak start de uitwerking van het definitieve ontwerp en wordt deze gereed gemaakt voor de investering en de omgevingsvergunning.

Wie betrokken wil blijven bij de voortgang van dit traject en/of een bijdrage wil leveren aan de co-creatie kan naar De Bongerd Hattem | Habion. Of neem contact op via debongerd@hattem.nl.

Auke Herrema was aanwezig om deze avond weer te geven in cartoons. Deze vind je op de website De Bongerd Hattem | Habion (onderaan bij de foto's).