Ontwikkeling Woonzorgzone Geldersedijk

Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. Onze wens is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

In dit gebied vind je al woonzorgcentrum de Hof van Blom. Er is ruimte voor en behoefte aan meer woningen die zijn voorbereid op zorg. In het gebied komt daarnaast een integraal kindcentrum (IKC): twee basisscholen (Van Heemstra en De Zaaier) met voor- en naschoolse kinderopvang.

Meer informatie: www.samenhattem.nl

Nieuws

Belangrijke documenten

Het ontwerp van de woongebouwen

Tijdens de bestemmingsplanprocedure stellen we een eisenpakket samen voor de woongebouwen. De bouwkavels verkopen wij aan partijen die de appartementen gaan bouwen en eventueel verhuren. Dan wordt het dus echt concreet. We geven de gegadigden wel een aantal uitdagingen mee: de gebouwen moeten passen bij elkaar en bij de omgeving. En ze moeten geschikt zijn voor voorzieningen die horen bij een woonzorgzone. Daarbij houden we uiteraard de vinger aan de pols.

Planning

Als alles volgens plan verloopt, is de woonzorgzone met IKC eind 2024 zo goed als klaar. Bekijk de voorlopige planning.

Informatiebijeenkomst Woonzorglocatie Geldersedijk

Op 20 oktober 2020 werd het stedenbouwkundig plan gepresenteerd tijdens een live-uitzending op ons YouTube-kanaal. In ruim een uur namen we je mee in de planvorming. Je hebt zo een beeld gekregen van de toekomstige Woonzorglocatie Geldersedijk. Je kunt de bijeenkomst terugkijken via YouTube.

Informatiebijeenkomst terugkijken op YouTube

Contact

Voor meer informatie mail naar: geldersedijk@hattem.nl.