Oplossing parkeerproblemen Hof van Blom door tijdelijke parkeerplaats

Het gebied rond De Hof van Blom kent een parkeerprobleem. Het gebied maakt onderdeel uit van de Woonzorgzone waarover de Raad van State nog een besluit moet nemen. Omdat de aanpak van dit probleem hier niet op kan wachten creëren wij tijdelijk 19 extra parkeerplaatsen. Deze tijdelijke parkeerplaats komt op de locatie van het voormalige ijsbaangebouw en blijft totdat de definitieve parkeerplaats in de Woonzorgzone kan worden gerealiseerd.

De extra parkeerplaatsen zijn bedoeld om het parkeerprobleem te verminderen. Zodra het ijsbaanterrein gereed is voor bouwwerkzaamheden voor de Woonzorgzone Geldersedijk, worden de tijdelijke parkeerplaatsen weggehaald. Op dat moment creëren wij definitieve parkeerplaatsen op de juiste locatie, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor langparkeren maken automobilisten gebruik van de parkeerplaats bij de Haven. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakte met verschillende partijen in dit gebied over het langparkeren. 

Naast aanpakken van parkeerproblematiek ook nieuwe ontwikkelingen 

Wij werken aan een vooronderzoek voor de aanbesteding voor de bouw van twee woongebouwen, genaamd Hollewand Noord en Midden. Deze gebouwen bestaan uit op zorgverlening voorbereide appartementen voor senioren, zowel huur als koop.
Hoewel het misschien ongebruikelijk lijkt om een nieuwe fase te starten zonder een definitieve uitspraak in het bestemmingsplan, verkennen wij nu al de interesse van bouwpartijen voor de ontwikkeling van Hollewand Noord en Midden. Het doel is om goed voorbereid te zijn voor de volgende fase zodra Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan. Een datum voor deze uitspraak is nog niet bekend.