Reconstructie Dorpsweg/Eijerdijk

Wij willen de verkeersveiligheid op de Dorpsweg en Eijerdijk verbeteren. Dit is in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Beide wegen zijn toe aan onderhoud en we combineren dit met het opnieuw inrichten.

Met de aanpak van de Dorpsweg en de Eijerdijk willen wij de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De Dorpsweg en Eijerdijk zijn aangewezen als erftoegangsweg. Het ontwerp dat wordt gemaakt kan niet los worden gezien van de overige erftoegangswegen in de kern van Hattem, te weten: Hilsdijk, Waalstraat, Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat, Hessenweg.

Door de straat opnieuw in te richten willen wij de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers en de doorstroming verbeteren. Waar mogelijk komt er ook extra groen in de straten. Dit maakt de straten nog mooier. Dit alles doen we samen met alle belanghebbenden.

Meer informatie: www.samenhattem.nl

Nieuws