Een toegankelijke stad

Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van onze stad. Het College van B&W heeft daarnaast besloten over de locaties voor een openbaar toilet.

Toegankelijkheid gebouwen

Alle gemeentelijke gebouwen in Hattem worden op het gebied van toegankelijkheid onderzocht door Adviesbureau Ongehinderd. Aanbevelingen uit dit onderzoek willen wij zoveel mogelijk opvolgen (als dit haalbaar en betaalbaar is).

Openbare toiletten

Het college heeft besloten over de locaties voor een openbaar toilet. Meer informatie: www.samenhattem.nl

Nieuws