Openbare toiletten in Hattem

Het gebrek aan goede, toegankelijke toiletvoorzieningen kan bij sommige mensen zorgen voor spanning en angst. Denk aan minder validen, mensen met een aandoening zoals spijsverteringsklachten, een stoma of incontinentie. Om gênante situaties te voorkomen, gaan ze niet (meer) op pad. Met soms eenzaamheid tot gevolg.

Toegankelijke binnenstad

Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad voor iedereen toegankelijk is, is het dus van belang dat ook het aantal openbare toiletten op orde is. In het najaar van 2022 heeft de gemeente besloten om de toegankelijkheid van de binnenstad te verbeteren door de beschikbaarheid en vindbaarheid van het aantal openbare en opengestelde toiletten te vergroten. Hiervoor zijn in 2023 de volgende  maatregelen genomen:

  1. De toiletten in het stadhuis (op de begane grond) zijn tijdens openingstijden ook opengesteld voor publiek. Dit is te zien aan de HogeNood sticker op de voordeur van het stadhuis;
  2. Het openbare mindervalidentoilet aan de haven gerenoveerd. De toiletpot is gedraaid en de deurhendel is vervangen door een drukknop. Het toilet is hiermee toegankelijker geworden voor rolstoelgebruikers;
  3. De vindbaarheid van de openbare en opengestelde toiletten is verbeterd door een aanpassing van de bebording, het updaten van de HogeNood-app (toevoegen van toilet locaties) en het plaatsen van raamstickers bij deelnemende bedrijven;
  4. Zes Hattemse ondernemers hebben besloten om hun toilet open te stellen voor publiek tijdens openingstijden. Ook deze toiletten zijn toegevoegd aan de HogeNood app.

Hiermee komt het totaal op negen toiletten, waarvan twee openbare mindervalidentoiletten (haven en stadhuis). Bij evenementen wordt ook het toilet in de Gasthuiskerk opengesteld en worden er mobiele toiletten (dixies) geplaatst. Deze  locaties staan al  in de HogeNood-app en worden tijdens evenementen op ‘beschikbaar’ gezet. De dekking van het aantal openbare en opengestelde toiletten in de binnenstad van Hattem is nu voldoende en het voorzieningenniveau is hiermee op orde.

Tweede plaats

Dat deze maatregelen succesvol zijn, bleek onlangs uit het onderzoek van de Maag-Lever-Darmstichting: Hattem is de snelst stijgende gemeente op de lijst van toiletvriendelijke gemeenten. Landelijk staan we op de 6e plaats en provinciaal staan we zelfs op nummer 2! (Vergelijk: Zwolle staat op nummer 31, Groningen op 127, Nijmegen op 178). Zie www.iederewctelt.nl

Download de HogeNood-app

Wil je ook weten waar je in Nederland ongehinderd naar het toilet kunt? Download dan gratis de HogeNood-app via www.hogenood.nl.