Burgemeester sluit woning in Hattem

Burgemeester Marleen Sanderse heeft besloten om met ingang van 2 april een woning aan de Meenthe te sluiten voor de duur van 6 maanden. In de woning werden door de politie op 31 januari 2024 lachgasflessen aangetroffen met een handelshoeveelheid lachgas. Lachgas staat sinds 1 januari 2023 op lijst 2 van de Opiumwet. Dit betekent dat de verkoop, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik verboden is.

Herhaling

Met de in de woning aangetroffen hoeveelheid lachgasflessen overtreedt de bewoner de Opiumwet. En dat is niet de eerste keer. In 2020 was dat ook al het geval, toen werd de woning voor 3 maanden gesloten. Burgemeester Sanderse constateert dat dit niet het gewenste effect heeft gehad. Dat er sprake is van herhaling van overtredingen van de Opiumwet wordt de bewoner zwaar aangerekend. Conform het beleid van de gemeente heeft de burgemeester daarom besloten de woning nu voor zes maanden te sluiten. 

Duidelijk signaal

Met de sluiting wil burgemeester Sanderse een duidelijk signaal afgeven. “Het overtreden van de Opiumwet wordt in Hattem niet getolereerd. De termijn van zes maanden zorgt ervoor dat de situatie in en om het pand en de rust in de omgeving wordt hersteld.”

Ondermijning

De handel in lachgas is een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Een vorm van criminaliteit die vaak niet zichtbaar is, maar wel zichtbare gevolgen heeft voor inwoners en bedrijven in de gemeente. Want niet alleen kan overmatig gebruik van lachgas leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en het risico van verslaving. De handel en het gebruik van lachgas gaat veelal ook gepaard met overlast zoals lawaai van feestjes en verstoring van de openbare orde. Het kan ook de veiligheid van inwoners en ondernemers in gevaar brengen, vooral als het leidt tot roekeloos gedrag of geweldsincidenten. Lachgaspatronen worden na gebruik bovendien vaak achteloos weggegooid, met alle gevolgen van dien voor het milieu.

Melden helpt

Ervaar je overlast door drugsgebruik of -handel in de buurt? Of signaleer je verdachte activiteiten in de wijk? Dan kun je dit melden bij de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.