De heer Thoby Liefers ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens het jubileumconcert De Schilderijententoonstelling ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Christelijke Muziekvereniging Hattem op zaterdag 20 april reikt burgemeester Marleen Sanderse een Koninklijke onderscheiding en bijbehorende versierselen uit aan de heer Thoby Liefers. De heer Liefers wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Liefers is voorgedragen vanwege zijn vele vrijwillige werkzaamheden voor de samenleving in Hattem. Binnen de Protestantse Wijkgemeente de Rank en haar rechtsvoorganger, maar in het bijzonder voor Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH). 

Al 59 jaar lang levert de heer Liefers – geheel belangeloos – een belangrijke bijdrage aan het plezier dat mensen uit Hattem beleven aan het maken van en luisteren naar muziek van CMH. Vanaf 1981 vervult de heer Liefers diverse functies binnen het bestuur van de vereniging. Zo is hij vanaf 2013 tot heden voorzitter van de concert- en muziekcommissie, is hij algemeen bestuurslid en verzorgt hij alle zaken rondom de concerten en optredens. 

Daarnaast maakte de heer Liefers vele jaren deel uit van de kerkenraad van de Protestante Wijkgemeente de Rank. In de periode 2004 t/m 2016 was hij ouderling. Daarnaast verzorgde de heer Liefers van 2006 t/m 2014 huiscatechese bij jongeren thuis. En nog steeds is hij actief voor de Protestante Wijkgemeente de Rank. Zo is hij vanaf 2015 bijvoorbeeld medeorganisator van de Top-2000 diensten die jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar georganiseerd worden.

De burgemeester benadrukt in haar speech dat de heer Liefers zijn vrijwillige taken met een zekere bescheidenheid en onopvallendheid verricht. “Het is een stille werker die heel veel doet, zonder op de voorgrond te treden. De Koninklijke onderscheiding komt hem dan ook meer dan toe”, aldus burgemeester Marleen Sanderse.

Thoby Liefers