Geen zondagsopenstelling in Hattem

Onder de winkeliers in Hattem is er onvoldoende draagvlak voor een zondagsopenstelling. Dat is de uitkomst van het recent gehouden onderzoek. Het aantal ondernemers dat wel een openstelling wenst, is aanzienlijk lager dan gesteld in het Bestuursakkoord (minimaal 66%). Met deze uitkomst ziet het college geen aanleiding om de zondagsopenstelling in de Verordening Winkeltijden op te nemen.

Aanleiding onderzoek

In het Bestuursakkoord 2022-2026 is de wens uitgesproken om onderzoek te doen naar de behoefte aan zondagsopenstelling in Hattem. Dit vanuit het idee of een zondagsopenstelling zou bijdragen aan de kwaliteit en levendigheid van de binnenstad. In de maanden januari en februari van dit jaar heeft I&O Research, in opdracht van de gemeente, onderzocht wat de behoefte van de winkeliers is. Vijftig winkeliers hebben aan het onderzoek meegedaan. Dit is een respons van 70% en daarmee zijn de resultaten uit het onderzoek representatief; ze geven een goed beeld van de behoefte van de ondernemers.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de winkeliers géén gebruik zou maken van een zondagsopenstelling, 10% wil wel graag zondag open en 28% wil wel op zondag open, maar niet elke zondag. Een uitgebreide toelichting op de resultaten van het onderzoek lees je in onderstaand rapport

Rapport onderzoek zondagsopenstelling Hattem (pdf 585 kb)