Krachtig Hattem van start

Op woensdagochtend 10 april 2024 vond de startbijeenkomst plaats van de nieuwe preventieaanpak Krachtig Hattem. Deze aanpak is gericht op het creëren van een positieve leefomgeving voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met als doel: gezond, veilig en kansrijk opgroeien binnen de gemeenschap. Hierbij werken alle disciplines, van ouders/opvoeders, onderwijs, sport, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en het sociale netwerk rondom een kind, nauw met elkaar samen.

‘It takes a village to raise a child’ zo luidt het spreekwoord en zo trapte wethouder Tjitske Siderius de bijeenkomst af. “Het betekent dat iedereen in de gemeenschap nodig is bij en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen in een veilige omgeving.Krachtig Hattem doet een beroep op de kracht van de gemeenschap en de korte lijnen tussen jongeren, ouders/opvoeders en hun netwerk. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang, onderwijs, (sport)verenigingen, kerkgemeenschap, buurtsportcoaches en het jongerenwerk. Door onderling nog beter met elkaar samen te werken, kunnen we preventief interveniëren op de signalen die we krijgen van of over een kind”, aldus wethouder Siderius. 

Netwerk

De opkomst was boven verwachting; ruim 60 bezoekers gaven gehoor aan de uitnodiging van de gemeente. Het enthousiasme over de integrale en preventieve aanpak om kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien, verraste de wethouder. “Ik ben heel blij dat zoveel partijen, die elk vanuit hun eigen professie betrokken zijn bij het welzijn van kinderen, aanwezig waren bij de start van Krachtig Hattem. Samen met een aantal van hen hebben we deze aanpak vormgegeven. Ik ben er dan ook echt trots op de Krachtig Hattem het resultaat is van samenwerking binnen een sterk netwerk. En de positieve feedback, die we alleen al deze ochtend ontvangen hebben, geeft mij heel veel vertrouwen in deze nieuwe aanpak en het welzijn van onze kinderen.”

Krachtig Hattem

Tijdens de bijeenkomst werd ook de naam van de preventieaanpak onthuld: Krachtig Hattem. “Elk kind verdient een kansrijke start en een sterk netwerk om zich heen. Hattem is een hechte gemeenschap. De lijnen zijn kort, doordat we elkaar kennen en elkaar goed weten te vinden. Dat is de kracht van Hattem. Met deze preventieaanpak om onze kinderen een stevige basis te geven, versterken we die kracht van de gemeenschap nog meer.”