Help mee de biodiversiteit in Hattem te versterken!

Inwoners van gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Voor het vierde jaar op rij bieden wij inwoners van het buitengebied de mogelijkheid om de biodiversiteit te versterken. Ook eigenaren van grote tuinen (1000 m2) grenzend aan het buitengebied mogen meedoen.

Meer nestgelegenheid voor insecten en amfibieën 

Wist je bijvoorbeeld dat door het verhogen van de biodiversiteit je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers en salamanders vinden hier een schuilplek. De focus voor het vergroten van de biodiversiteit ligt op ecologisch beheer en het aanplanten van inheemse bomen en struiken. 

Biodiversiteitsplannen 

Inwoners van het buitengebied kunnen zich opgeven voor een gratis erfbezoek waarbij uitleg gegeven wordt hoe je bij kunt dragen aan het vergroten van de biodiversiteit op jouw erf. Samen met een adviseur van SLG werk je een biodiversiteitsplan uit. In voorgaande jaren was er veel animo voor deze biodiversiteitsplannen en hebben verschillende bewoners vele bomen en struiken geplant op hun eigen terrein voor meer biodiversiteit. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op slgelderland.nl