Precariobelasting

Precario is de belasting die je betaalt voor gebruik van gemeentegrond. Je moet deze belasting betalen als je een terras of een standplaats hebt. Of als je kabels, buizen, draden of leidingen op of boven of in grond van de gemeente hebt.

Wil je iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. Je krijgt dan ook te horen of je misschien een omgevingsvergunning nodig hebt.

kijk op www.omgevingsloket.nl

Maak je niet langer gebruik van gemeentegrond? Dan moet je dit zelf doorgeven aan de gemeente.

De gemeente heeft de volgende informatie van je nodig:

  • Om welke locatie het gaat;
  • Wat je precies wilt neerzetten of doen;
  • Grootte van het voorwerp;
  • Eventueel datum en tijdstip.

Tarieven precariorechten

  • Het hebben van een terras per m2 gemeentegrond kost € 19,00 per jaar.
  • Een standplaats kost per dag € 2,40 per strekkende meter, of een gedeelte daarvan, met een minimum van € 9,96 per standplaats.

Bezwaar

Maak je geen gebruik meer van gemeentegrond en heb je een aanslag ontvangen voor precariobelasting? Dan kun je bezwaar maken.

Bezwaar maken