Reclamebelasting

Reclamebelasting is de belasting die je betaalt als je een reclame-uiting hebt die vanaf de openbare weg zichtbaar is op het bedrijfspand dat je gebruikt. Deze belasting geldt alleen voor gebruikers van winkels, kantoren en is van toepassing in het centrumgebied van Hattem.

De opbrengst van de reclamebelasting gaat niet naar de gemeente, maar wordt afgedragen aan het Ondernemersfonds. Dit Ondernemersfonds spant zich in voor de verdere stimulering van de lokale economie in het centrum, het helpen van ondernemers in de binnenstad bij hun commerciële activiteiten. En het aantrekkelijk maken en houden van de historische binnenstad voor bezoekers. Dit kan onder meer door het organiseren van evenementen, het voeren van reclameacties, het organiseren van promotionele activiteiten en het bedrijven van public relations.

Tarieven

  • Voor belastingjaar 2024 bedraagt het tarief voor de reclamebelasting 0,5% van de WOZ-waarde. Het minimum belastingbedrag bedraagt € 300,00 per bedrijfsobject per jaar. Het maximum belastingbedrag bedraagt € 1.095,00 per bedrijfsobject per jaar.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken.

Bezwaar maken

Ontheffing

Als je geen gebruik meer maakt van het bedrijfspand, dan ontvang je een deel van het betaalde belastinggeld terug. Wij berekenen de reclamebelasting automatisch tot en met de maand van beëindiging.