Kwijtschelding belastingen

Heb je een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Lees hier wat de voorwaarden zijn, en hoe je kwijtschelding aanvraagt.

Voor welke belastingen?

Als inwoner van de gemeente Hattem kun je kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

  • afrekening diftar (gedeeltelijk)
  • onroerendezaakbelastingen
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing vast tarief

Kwijtschelding voor welke bedragen?

Je kunt kwijtschelding aanvragen voor bedragen die je (deels) nog moet betalen. Ook kun je kwijtschelding vragen voor bedragen die je korter dan 3 maanden geleden hebt betaald. Heb je de belasting langer geleden betaald? Dan is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Voor de afrekening diftar, dat zijn de ondergrondse containers, geldt een maximumbedrag waarvoor je kwijtschelding kunt krijgen. Dit maximum is het bedrag voor 20 aanbiedingen. Heb je meer aanbiedingen gedaan? Dan kun je daarvoor geen kwijtschelding krijgen.

Aanvragen

Je kunt op twee manieren kwijtschelding aanvragen:

  • Online. Hiervoor moet je inloggen met DigiD.
  • Met een aanvraagformulier. Dit formulier kun je aanvragen bij de afdeling Belastingen.

Kwijtschelding aanvragen

Zorg ervoor dat je de formulieren volledig invult en alle gevraagde stukken bijvoegt. Dan pas nemen we je verzoek om kwijtschelding in behandeling. Uitstel van betaling verlenen we pas na ontvangst van het ingevulde kwijtscheldingsformulier.

Automatische kwijtschelding

Als je vorig jaar volledige kwijtschelding hebt gekregen, dan kan de gemeente je verzoek automatisch toetsen. Hiervoor moet je wel toestemming hebben gegeven. Wij laten dan relevante gegevens zoals inkomen, tegoeden en bezit van een auto toetsen door het inlichtingenbureau. Voldoen deze gegevens aan de normen voor kwijtschelding? Dan ontvang je automatisch schriftelijk bericht. Een verzoekformulier hoef je dan niet meer in te vullen.

GBLT

Vanaf 2019 is de samenwerking op het gebied van de kwijtschelding met het GBLT gestopt. Dit houdt in dat je voor de waterschapsbelasting kwijtschelding aan moet vragen bij het GBLT.

Je regelt een verzoek om kwijtschelding met het GBLT via Mijn Loket op de website van het GBLT: www.gblt.nl. Er is ook een mogelijkheid om telefonisch een kwijtscheldingsformulier aan te vragen op telefoonnummer (088) 064 55 55. Voor het aanvragen van kwijtschelding heb je het aanslagnummer nodig. Houd daarom je aanslagbiljet bij de hand.

Bij Belastingen en heffingen vind je meer informatie over de belastingen en de actuele tarieven.

Kijk ook eens bij onderstaande onderwerpen. Misschien zit het antwoord op je vragen hier al bij.