Energiebesparing

Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Voor 1 juli 2019 hadden bedrijven zich daarvoor moeten melden. Het is voor ondernemers vaak nog niet bekend wat zij zelf moeten doen, wat de rol is van RVO, van de gemeente en van Omgevingsdienst Veluwe.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken. Bedrijven met een milieuvergunning zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Op de website van de RVO.nl word je door een stappenschema geleid. Je kunt dan zien of de informatieplicht van toepassing is. Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparingspotentieel.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De melding moet worden ingediend bij RVO.nl. Het Rijk is alleen niet de instantie die toeziet op de naleving van de informatieplicht. Dat is aan de gemeenten. ODNV houdt namens de gemeenten op de Noord-Veluwe toezicht op de naleving van milieu wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld op de informatieplicht energiebesparing. De termijn en de manier waarop besparingen worden ingevuld kun je met ODNV bespreken. Bedrijven die zich niet melden en/of de verplichte energiebesparende maatregelen niet treffen, worden aangeschreven.

Indienen van een melding

Het indienen van een melding kan via de website van RVO.nl en is niet heel ingewikkeld. Je moet wel over e-Herkenning beschikken. Ook vraagt het de nodige (technische) kennis van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om een intermediair in te schakelen.

Energieverbruik

Naast algemene gegevens zoals adres, KVK-gegevens en gegevens van de contactpersoon, moet allereerst het energieverbruik worden ingevoerd. De informatieplicht geldt alleen wanneer men meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas op jaarbasis verbruikt. Wanneer men minder verbruikt wordt de melding afgebroken en aangegeven dat de informatieplicht niet van toepassing is.

Erkende maatregelenlijsten (EML)

Na het invoeren van de algemene informatie moet je een lijst met erkende maatregelen (EML) kiezen die voor 19 branches zijn opgesteld. Daarnaast is er nog een 20ste EML voor bedrijven die buiten de 19 branches vallen. De maatregelen die in de lijst beschreven zijn, zijn energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.
Per maatregel moet worden aangegeven of die wel of niet genomen is en zo ja, of de maatregel geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd. Na het indienen van het formulier krijg je een ontvangstbevestiging van RVO.

Voor vragen over het indienen van de melding kun je contact opnemen met RVO: (088) 042 42 42 of via het contactformulier op de website.
Voor vragen over de melding die meer op een specifiek bedrijf gericht zijn kun je ontact opnemen met ODNV: (0341) 474 300 of per e-mail: info@odnv.nl.

Relevante links

Omgevingsdienst Veluwe
RVO
Infomil