Geboorteaangifte

Heb je een kind gekregen? Dan moet je aangifte van de geboorte doen. Dit geldt voor alle kinderen die in Nederland geboren worden. Je moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen in de gemeente waar je baby is geboren. De moeder, vader of duomoeder moet aangifte doen.

Beschrijving

Je moet binnen 3 dagen na de bevalling geboorteaangifte doen. De geboortedag telt niet mee. Is jouw kind bijvoorbeeld op maandag geboren? Dan moet je uiterlijk donderdag aangifte doen. 

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijg je uitstel tot de eerstvolgende werkdag. Heb je dan maar 1 werkdag om aangifte te doen? Dan krijg je een extra werkdag. Er moeten minimaal 2 werkdagen zijn om aangifte te kunnen doen. 

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Dit is het schriftelijke bewijs dat je aangifte hebt gedaan van de geboorte van je kind.

In de geboorteakte staan: 

 • de gegevens van het kind. Denk aan namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte; 
 • de gegevens van de ouder(s).

De geboorteakte is het officiële bewijs van de geboorte. En ook van de afstamming van het kind van de ouder(s). 

Te laat aangifte doen

Ben je te laat met de aangifte? Dan informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de officier van justitie. Je kunt dan een boete krijgen.

Voorwaarden

De vader of meemoeder moet aangifte doen. Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door:

 • de moeder uit wie het kind is geboren.
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren.

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 16,60 (tarief 2024).

Aanvraag

Wil je de geboorteaangifte online doen? Dan heb je een verklaring van de arts of verloskundige nodig.

Geboorteaangifte doen (met DigiD)

Je kunt de geboorteaangifte ook persoonlijk doorgeven in het stadhuis. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Meenemen

Ga je een geboorteaangifte doen? Neem dan de volgende documenten mee:

 • Je eigen geldige identiteitsbewijs.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is.
 • Eventueel neem je mee:
  • je trouw- of partnerschapsboekje, als je wil dat de gemeente de naam van jouw kind hierin vermeldt.
  • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heb je bij de erkenning ontvangen.
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • een bewijs van inschrijving met vermelding van je burgerlijke staat, als je in het buitenland woont.