Kind erkennen

Krijg je een kind en zijn jullie (jij en de geboortemoeder) niet getrouwd of hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? Je kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als je het kind officieel erkent. Dit doe je bij de gemeente. Een kind erkennen is gratis. Je kunt het kind erkennen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

Beschrijving

Erkennen kind door duomoeder

Ben je als vrouw getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoef je het kind niet te erkennen als je voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt hebt. Als duomoeder geld je dan automatisch als moeder van het kind. Je moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.
Heb je een voor jou bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. Je moet het kind dan zelf erkennen. Ook als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de geboortemoeder. 

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als je het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is jouw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan je partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

Je kunt je kind erkennen als je aangifte van de geboorte doet. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als je het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

Je kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Voorwaarden

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Je hebt toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • Je kunt een kind niet erkennen als je niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat je een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
 • Sta je onder curatele op grond van je lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heb je eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Waar je ook rekening mee moet houden bij erkenning:

 • Ieder kind moet je apart erkennen. Dus ook een tweede of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij je voor de geboorte bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt gesloten.
 • Bij de erkenning van het eerste kind kies je welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Door erkenning krijgen jullie automatisch het ouderlijk gezag over je kind, tenzij jullie dat niet willen. 

Kosten

Erkenning is kosteloos. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 16,60 (tarief 2024).

Aanvraag

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam ga je persoonlijk naar de gemeente. Erkenning is mogelijk in iedere gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak.

Direct een afspraak maken