Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen slachtoffers en plegers, maar ook omstanders en professionals kunnen contact opnemen met veilig Thuis.

Meer informatie: huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.