Groei en ontwikkeling

 • Centrum voor Jeugd en gezin

  Bij het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hattem kun je terecht voor advies over en ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en gezondheid.

  Meer informatie

 • Zwangerschap en bevalling

  Een zwangerschap is een spannende periode in je leven. Er gebeurt veel, en je moet van alles regelen. Je kiest onder andere je verloskundige en regelt kraamzorg. Het is heel logisch als je vragen hebt.

  Meer informatie

 • Consultatiebureau

  Ouders kunnen voor informatie en advies terecht bij het consultatiebureau. Dat geldt vanaf de geboorte van een kind, tot de leeftijd van 4 jaar.

  Meer informatie

 • Huisartsen

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt nauw samen met de huisartsen in Hattem. Als je een vraag stelt over de opvoeding van je kind, kan de huisarts je doorverwijzen naar het CJG.

  Meer informatie

 • Opvoedhulp

  Loop je bij het opvoeden van je kind(eren) tegen problemen aan? Of heeft je kind ondersteuning of hulp nodig? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Je kunt bij het CJG terecht voor zowel kleine als grote vragen.

  Meer informatie

 • Steunouders

  Kinderen grootbrengen kost veel tijd en energie. Soms heeft een ouder even rust nodig. Dan is het fijn als iemand anders een of twee dagdelen hun kind opvangt. Zodat de ouder even wat tijd voor zichzelf heeft.

  Meer informatie

 • Jongerenwerk

  Het jongerenwerk is er voor alle jongeren in Hattem. De jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren zijn: op straat, op school, in de stad en bij sportverenigingen. Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door een medewerker van Stichting Welzijn Hattem.

  Meer informatie

 • Ondersteuning jongeren

  Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor ‘ervaringsdeskundigen’: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis.

  Meer informatie

 • Jeugdgezondheid (4-18 jaar)

  De afdeling Jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen.

  Meer informatie

 • (School)maatschappelijk werk

  Iedereen krijgt wel eens te maken met lastige situaties of problemen. Vaak kun je die zelf oplossen. Lukt dat niet? dan kun je meestal wel bij familie, vrienden of kennissen terecht. Kan niemand je helpen? Dan kun je terecht bij het (school)maatschappelijk werk.

  Meer informatie

 • Logopedie

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt samen met een logopediste. Het doel van logopedie is spraak- en taalproblemen te voorkomen. Dit doet ze op alle basisscholen in Hattem en bij het CJG.

  Meer informatie

 • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

  Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen slachtoffers en plegers, maar ook omstanders en professionals kunnen contact opnemen met veilig Thuis.

  Meer informatie