Ondersteuning jongeren

Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor ‘ervaringsdeskundigen’: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis.

Meer informatie: ondersteuning jongeren

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.